Puserom

PuseromPuserommet vårt ligger i Børsa, og hit kommer alle katter som blir tatt inn, før de er sjekket/kastrert/friskmeldt. Vi har isolatrom med 3 dedikerte bur, hvor syke/ukastrerte katter blir til de er friske. Ellers har pusene 3 rom og luftegård. Her kan du se hvem som er i Puserommet. Noen trenger fosterhjem, noen er klare for adopsjon, og noen er under behandling. Pr 22.04.2020 har vi følgende puser i puserommet:

Myas omplassering for pusehjerter