Generell info

Hvis kattungene ikke ble hentet, skulle de avlives

Skrevet den 21 August 2014

Les saken her:

Oppdaget koloni med antatt 40 eierløse katter på Frøya

Skrevet den 07 Juli 2015

Les saken her:

- Helt uakseptabelt at folk dumper dyr de ikke vil ha

Skrevet 10 Juli 2015

Her er vi nevnt, og du kan lese saken her:

Nytt hjem for løskatter i Rørvik. Skrevet 11.03.2016. Her er vi nevnt i artikkelen. Les mer her:

Om godt kattehold


- Elektronisk ID-merking med microchip er trygt for katten, og gjør at man raskt kan finne navn og telefonnummer til eieren.

- Kastrering/sterilisering hindrer fødsler og demper utferdstrang hos katter.

- Mye kan oppnås ved å hindre at det blir født uønskede kattunger. Noen katter føder unger på bortgjemte steder. Dette kan lett resultere i en andregenerasjons katter som blir sky for mennesker. Sky kattunger kan gjøre det vanskelig for eieren å ivareta sitt ansvar for dem.

- Katter er ikke et leketøy som man skaffer seg for en kortere periode.

- Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt må du være beredt til å ta ansvaret like lenge. Dersom du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Husk at din katt er avhengig av deg så lenge den lever.

- Katter på avveier som blir fôret av andre, vil lett kunne slå seg til i nabolaget hos sin nye omsorgsperson.

- Vær klar over at du ved å fôre en katt på avveier gjør denne avhengig av deg, og med det påtar du deg et ansvar for kattens velferd videre.

- Søppelplasser med matavfall kan lett bli en samlingsplass for katter uten bånd til sine eiere.

- Det er viktig at mennesker ikke legger til rette for at katter kan formere seg uhemmet uten at noen tar ansvar for dem, herunder at man fjerner matrester/søppel som kan gi næring til smågnagere eller kattene selv. Slike yngleplasser kan skape store problemer lokalmiljøet. 


Kildehenvisning: Mattilsynet.no

Mediadekning

Myas omplassering for pusehjerter